Kampus na miarę XXI wieku, czyli Politechnika Bydgoska silnym ośrodkiem akademickim

Okolicznościowa wystawa ilustrująca 50-lecie kampusu Politechniki Bydgoskiej w Fordonie / Fot. B.Witkowski/PBŚ

Przenoszenie wydziałów Politechniki Bydgoskiej z centrum miasta do kampusu w Fordonei to cel strategiczny uczelni. W najbliższych latach planowane są także nowe inwestycje i modernizacje.

W tym roku mija 50 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fordońskiego kampusu uczelni. Jej powstawanie ilustruje wystawa w gmachu głównym uczelni. We wtorek w Politechnice Bydgoskiej zaprezentowano program  „Kampus 50+5”, czyli zestaw realizowanych i planowanych inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową PBŚ w najbliższych pięciu latach.

– Jubileusz 50-lecia jest okazją nie tylko do zgłębiania historii tego miejsca, ale przede wszystkim do myślenia o jego przyszłości, którą kształtujemy tu i teraz – mówił prof. dr hab. inż. Marek Adamski, rektor PBŚ. – W najbliższych latach w Politechnice Bydgoskiej w Fordonie powstaną nie tylko nowe obiekty, ale modernizacji doczekają się te, które były budowane w ciągu 50 lat.

– Po przekształceniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Akademię Techniczno-Rolniczą, równo 50 lat temu decyzjami centralnymi w Fordonie zaczęło bić serce naszej uczelni – przypomniał  prof. Marek Adamski. – Chcemy, żeby kampus był bardziej przyjazny dla studentów i pracowników. W najbliższych dniach, tygodniach otworzymy kilkanaście pracowni m.in. projektowania uniwersalnego czy bibliotekę materiałową.

Obecnie największą inwestycją jest drugi etap budowy Akademickiego Centrum Sportu. W sąsiedztwie otwartej w październiku 2023 roku hali ACS powstaje zewnętrzna strefa sportowa z boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej, a także strefa lekkoatletyczna, korty tenisowe i strzelnica. Koszt szacunkowy inwestycji – ok. 42 mln zł.

Poszukiwany jest wykonawca Centrum Ogrodnictwa na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Projektowana jest nowa siedziba Wydziału Sztuk Projektowych. Mieścić będzie m.in. przestrzeń wystawienniczą dla mieszkańców Fordonu i miasta.

W ubiegłym roku uczelnia wzbogaciła się o instalacje fotowoltaiczne, w tym roku chciałaby ją podwoić. W planach jest także modernizacja Wydziału Telekomunikacyjnego (powstanie pięć laboratoriów naukowo- dydaktycznych). Planowane jest także otwarcie nowej strefy gastronomicznej dla studentów i remont fordońskich akademików politechniki.

Wydziały z miasta do Fordonu

– Rozproszoną w centrum miasta bazę dydaktyczną chcemy przenosić do fordońskiego kampusu – zapowiada rektor PBŚ.

Uczelnia chciałaby sprzedać nieruchomość przy ulicy Koszarowej. Rozwój nauk biotechnologicznych przy Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii wymaga powiększenia powierzchni. W planach wydział ten ma zostać przeniesiony do Fordonu, a nieruchomości przy ulicy Bernardyńskiej sprzedane lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

– Nie jest to oczywiście przesądzone w tym momencie – podkreśla rektor PBŚ. – Jeszcze 6-7 lat temu uczelnia miała siedem siedzib poza Fordonem. Dziś pozostają nieruchomości przy ulicy Seminaryjnej (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), Bernardyńska oraz przy ul. Mazowieckiej (siedziba Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt).

Szpital dla politechniki

Przy okazji omawiania planów rozbudowy, konsolidacji fordońskiego kampusu przypomniano, że jedna z inwestycji dotyczy nowego Wydziału Medycznego. W Szpitalu Miejskim powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych wraz z prosektorium i zapleczem dydaktycznym – Z zapewnień Urzędu Miasta wynika, że do końca czerwca może powstać Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej. Pieniądze na inwestycje zostały zabezpieczone już w ubiegłym roku – przypomniał prorektor ds. rozwoju, dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ. – Przygotowujemy się do części projektowej tej inwestycji. Ćwiczenia z anatomii w szpitalnym prosektorium odbywać się będą w 12-osobowych grupach. Od marca ubiegłego roku szpitalny Zakład Patomorfologii nie jest użytkowany z powodu braku kadry. Budynek jest gotowy do użytkowania. Należy dokupić tam jeszcze jeden specjalistyczny stół. Po kosmetycznym remoncie, wstawieniu szafek dla studentów, obiekt będzie gotowy do kształcenia studentów.  

Władze PBŚ ani przez chwilę nie żałowały zaangażowania w tworzenie nowego Wydziału Medycznego. Podkreślają życzliwość wszystkich środowisk i otoczenia w realizowaniu tego pomysłu. Dziękują również prezydentowi i radzie miasta za obietnicę przekazania Szpitala Miejskiego uczelni.  

Zapisz się na newsletter „Bydgoszcz Informuje”!

Udostępnij: Facebook Twitter