Kanał Bydgoski ma być naszą perłą. Wszystko po to, by odzyskał dawne piękno i jeszcze bardziej cieszył mieszkańców [WIZUALIZACJE]

Jedna z wizualizacji zawartej w koncepcji zagospodarowania Kanału Bydgoskiego / Mat. UMB

Opublikowano pierwszą wersję miejskiej koncepcji zagospodarowania Kanału Bydgoskiego. W pobliżu ronda Grunwaldzkiego może np. stanąć barka. Tereny nad kanałem mają być jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców. Priorytetem jest zachowanie historycznej roślinności. Każdy bydgoszczanin będzie mógł wyrazić opinię, bo w sprawie koncepcji zagospodarowania kanału zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Opracowania obszernej, pierwszej koncepcji zagospodarowania Starego oraz miejskiej części Nowego Kanału Bydgoskiego domagali się społecznicy i miłośnicy tej naszej historycznej spuścizny. Inwestycji jest już wiele w tej okolicy. Koncepcja ma być spójną ramą na przyszłość.

Tych rzeczy [nad kanałem – przyp. red.] dzieje się wiele, a dobrze, żeby działy się według określonego planu. Kanał to taka „perełka”, że w sensie finansowym, to taka studnia bez dnia. Zawsze byłoby coś do zrobienia […] Podstawowymi celami koncepcji jest np. wskazanie: gdzie powinna być najbardziej naturalna strefa, w jakich miejscach powinny powstawać zadania z BBO, gdzie powinni łowić wędkarze itd. – powiedział na konferencji w Muzeum Kanału Bydgoskiego Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Stworzona, wstępna koncepcja zagospodarowania dotyczy kanału i jego okolicy od ronda Grunwaldzkiego aż do wschodniej granicy miasta. Ten obszar został podzielony na poszczególne części:

  1. Skwer – Zielona Brama Kanału
  2. Bulwar Sebastiana Malinowskiego
  3. Park nad Starym Kanałem Bydgoskim
  4. Stadion Gwiazdy Bydgoszcz
  5. Sportowy Park Społeczny
  6. Park nad Nowym Kanałem Bydgoskim
  7. Promenada Południowa
  8. Promenada Północna
  9. Skwer przy Śluzie

W dokumencie mowa m. in. o takich kwestiach jak: dosadzenie konkretnych gatunków drzew i krzewów w danych miejscach, utworzenie spójnych ścieżek i chodników oraz elementów małej architektury, np. lampy, ławeczki i kosze na śmieci.

Obszar, który mamy w opracowaniu jest bardzo rozległy, bo zaczyna się na rondzie Grunwaldzkim, a kończy na VIII śluzie, gdzie mamy zróżnicowane przestrzenie urbanistyczne. Od Śródmieścia mocno zurbanizowanego, ale na szczęścia wyposażonego w tą przestrzeń parkową, do miejsc z bardzo intensywną zabudową jednorodzinną – powiedział mgr inż. arch. Janusz Pulikowski, projektant i twórca koncepcji.

Statek przy rondzie Grunwaldzkim

Inżynier przedstawił jeden z pomysłów na wzbogacenie początkowego odcinka kanału – W pobliżu ronda Grunwaldzkiego chcemy postawić wyremontowaną barkę, wyposażoną w planszę pokazującą stan obecny oraz czasy, gdy kanał był czynny i gospodarczo użytkowany.

Kiedyś kanał służył jako element gospodarczy, przemysłowy. Dzisiaj staramy się określać jego nową funkcję. Rewitalizujemy go w określony sposób, który musi być zdecydowanie spójny z pewnymi koncepcjami i sposób, który nie będzie wykluczał wzajemnie jego funkcji […] Ta koncepcja ma skanalizować energię społeczników, która wytworzyła się wokół Kanału Bydgoskiego – przekazał Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Na ten moment koncepcja nie zakłada przywrócenia dawnej, zasypanej w latach 70-tych XX wieku części Kanału Bydgoskiego, płynącego wzdłuż dzisiejszej ulicy Focha. Chociaż jej nie wyklucza.

Wśród wielu wytycznych koncepcji istotne jest m.in. priorytetowe traktowanie drzew i wartościowej zieleni ( nowe elementy nie powinny powodować wycinki i uszkodzenia drzew). Planuje się także wprowadzenie iluminacji podkreślających ceglane ściany śluz.

Czas na opinie rad osiedli, a później mieszkańców

To nie jest ostateczna wersja koncepcji, ponieważ jest ona w trakcie konsultacji na poziomie Rad Osiedli. Każdy z mieszkańców otrzyma również możliwość konsultacji indywidualnej na przełomie marca i kwietnia 2024 roku.

W mijającym roku w otoczeniu Kanału Bydgoskiego zostało zrealizowanych kilkanaście dużych inwestycji. Ich wartość szacowana jest na 10 mln zł. Trwają przygotowania do kolejnych zadań. Ważną rolę w procesie rewitalizacji tej części Bydgoszczy pełni Muzeum Kanału Bydgoskiego. – Zależy nam, by otoczenie Kanału stało się nie tylko ładnym miejscem, ale równie ważne jest, by toczyło się tu życie – mówi kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz.

Coraz więcej mieszkańców, jak i turystów docenia walory parku, bulwarów i innych zielonych miejsc nad Starym Kanałem Bydgoskim. Wykonano sporo prac w upiększeniu tego miejsca. W tym roku wymieniono drewniane elementu w śluzowych wrotach czy zakończono budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów Kanału Bydgoskiego pomiędzy Osową Górą i Flisami, a także po stronie Miedzynia. Na bulwarach pojawiły się dodatkowe nasadzenia, ławki nawiązujące wyglądem swoich detali do charakterystycznych elementów śluz. Większość inwestycji nad kanałem zrealizowano w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Trwa rozpatrywanie wniosku o wpisanie kanału na listę zabytków. W 2024 roku Bydgoszcz będzie organizatorem największej na świecie konferencji poświęconej śródlądowym drogom wodnym – World Canals Conference.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter