Krajowy ranking liceów i techników. W Bydgoszczy zmieniło się niewiele. W czołówce te same szkoły

I LO znalazło się w rankingu ponownie w czołowej trójce / Fot. B. Witkowski/UMB

Portal Waszaedukacja.pl zebrał osiągnięcia uczniów niemal 2000 liceów i prawie 1500 techników w całej Polsce. Najbliżej czołówki z bydgoskich szkół znalazły się VI LO oraz Technikum Elektroniczne. We wtorek (14 maja) rozpoczęły się także egzaminy końcowe w szkołach podstawowych. Trwa także w Bydgoszczy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

W tegorocznym rankingu szkół ponadpodstawowych opracowanym przez portal Waszaedukacja.pl sklasyfikowano 1978 liceów i 1499 techników. Jak informuje portal „ranking został stworzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, przy czym w każdej szkole w 2023 r. musiało go zdawać minimum dziesięć osób na poziomie podstawowym oraz co najmniej dwie na rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej z lat 2021-23. W przypadku techników liczyły się także rezultaty egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.”

W rankingu maksymalnie można było uzyskać sto punktów. Mówiąc inaczej – im bliżej tej liczby tym szkoła została oceniona wyżej. Najlepsze w Polsce są według tego rankingu XIII LO w Szczecinie (91,48 pkt) oraz warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 (78,193 pkt).

Ranking szkół. Najlepsze w Bydgoszczy

Nie ma żadnych niespodzianek, jeśli chodzi o ocenę wyników bydgoskich ogólniaków w rankingu. Pierwsza trójka to VI LO, I LO i I Katolickie LO. Jednak tylko „szóstka” zmieściła się w pierwszej setce, zajmując w sumie 37 miejsce w kraju. Poprawiła swoją pozycję o dwa miejsca. I LO natomiast awansowało z 130. na 116. lokatę.

A tak wygląda w szczegółach ranking bydgoskich liceów wg portalu Waszaedukacja.pl

 • 1. (37. w kraju ) VI LO – 77,462 pkt.;
 • 2. (116.) I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 67,456;
 • 3. (248.) I Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 62,176;
 • 4. (399.) IV LO – 58,72;
 • 5. (459.) Liceum Towarzystwa Salezjańskiego – 57,838;
 • 6. (460.) II LO – 57,829;
 • 7. (511.) VII LO – 57,204;
 • 8. (579.) III LO – 56,024;
 • 9. (778.) IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 53,483;
 • 10. (833.) VIII LO – 52,687;
 • 11. (913.) V LO – 51,674;
 • 12. (1089.) XV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 49,475;
 • 13. (1189.) XII LO – 48,2;
 • 14. (1238.) Międzynarodowe Liceum Sokrates – 47,635;
 • 15. (1311.) XI LO Mistrzostwa Sportowego – 46,553;
 • 16.  (1404.) XXI Liceum Integracyjne im. Synów Pułków Bydgoszcz 44.991 pkt
 • 17. (1433.) I Prywatne LO – 44,463;
 • 18.  (1640.) Akademickie LO – 40,568;
 • 19.  (1755.) Liceum Edukacji Innowacyjnej – 37,82;
 • 20. (1963.) XIII LO – 26,239

Wśród bydgoskich techników niezmiennie prowadzi Technikum Elektroniczne, ale jednak spadło w klasyfikacji w porównaniu do ub. roku z ósmej na 21. miejsce. Duży skok zanotowało Technikum Ekonomiczne – w ub. roku było 96. w kraju, a w tym jest 42.

Poniżej ranking techników w Bydgoszczy

 • 1. (21.) Technikum Elektroniczne – 61,229;
 • 2. (37.) Technikum Chemiczne – 59,971;
 • 3. (42.) Technikum Ekonomiczne – 59,714;
 • 4. (154.) Technikum Budowlane – 56,256;
 • 5. (239.) Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie – 54,944;
 • 6. (250.) Technikum nr 9 z Oddziałami Sportowymi w „handlówce” – 54,801;
 • 7. (340.) Technikum Kolejowe – 53,829;
 • 8. (390.) Technikum Drzewne – 53,29;
 • 9. (457.) Technikum Samochodowe – 52,587;
 • 10. (500.) Technikum Menedżerskie – 52,113;
 • 11. (507.) Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – 52,081;
 • 12. (551.) Technikum Fryzjersko-Kosmetyczne – 51,703;
 • 13. (558.) Technikum Logistyczno-Spożywcze – 51,654;
 • 14. (571.) Technikum Mechaniczne w ZSM nr 1 – 51,503;
 • 15. (922.) Technikum Menedżerskie – 47,946;
 • 16. (957.) Technikum Elektryczno-Energetyczne – 47,595;
 • 17. (1151.) Technikum Mechaniczno-Elektryczne – 45,137;
 • 18. (1189.) Technikum TEB Edukacja – 44,671;
 • 19. (1241.) Szkoła Techniczna przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – 43,745;
 • 20. (1451.) Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej – 34,343.

Szczegóły ogólnopolskiego rankingu poznamy – TUTAJ.

Rekrutacja i egzaminy

Od poniedziałku (13 maja) bydgoskie licea, branżowe szkoły I stopnia oraz technika zaczęły rekrutację na rok szkolny 2024/25. Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Nabór wniosków potrwa do 14 czerwca. W szkołach jest ponad 2600 miejsc. Najwięcej w technikach – ponad 1000, niewiele mniej w LO – blisko 1000, a w branżowych szkołach I stopnia – ponad 550.

We wtorek (14 maja) rozpoczęły się natomiast od sprawdzianu z języka polskiego egzaminy końcowe w szkołach podstawowych. Ósmoklasiści podejdą jeszcze do matematyki i języka obcego. Egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył, ale jego wynik może mieć wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona elektronicznie zakończy się 14 czerwca. Od 25 czerwca do 9 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można też złożyć nowy wniosek, z jednym zastrzeżeniem:  złożenie nowego wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, przygotowania wojskowego, oddziału w którym realizowany jest program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych preferencji, oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego możliwe jest w terminie 25 – 28 czerwca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r. Do 19 lipca 2024 r., zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić chęć przyjęcia do danej szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Proces rekrutacji podstawowej kończy się 22 lipca 2024 r. publikacją list przyjętych.

Udostępnij: Facebook Twitter