Możesz zostać ławnikiem sądowym w Bydgoszczy. Sądy już szukają chętnych

W tym roku kończy się kadencja ławników sądowych. To oznacza, że wkrótce bydgoskie sądy rozpoczną nabór chętnych do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Termin zgłoszeń mija 30 czerwca. Ławników ostatecznie wybiorą radni.

Ostatni raz wybierano ławników do bydgoskich sądów w roku 2019, z końcem grudnia tego roku minie ich kadencja. Nowa potrwa do końca roku 2027. Sądy ogłosiły nabór, a Rada Miasta Bydgoszczy powołała zespół, który zajmie się opiniowaniem kandydatur na ławników. Bo tej zaszczytnej, odpowiedzialnej funkcji nie może pełnić każdy.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy liczba ławników niezbędna dla funkcjonowania sądów okręgu bydgoskiego na kadencję 2024-2027 wynosi – do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ogółem 160 ławników, w tym 0 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ogółem 66 ławników, w tym 46 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – przekazała nam sędzia Karolina Halagiera, rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Kto może, a kto nie zostać ławnikiem sądowym?

By zostać ławnikiem, trzeba korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz posiadać obywatelstwo polskie. Poza tym mieć ukończone 30 lat (i nie przekraczać 70-tki), być nieskazitelnego charakteru, mieć wykształcenie co najmniej średnie i stan zdrowia umożliwiający pełnienie tej funkcji. Ławnikami nie mogą zostać osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach, funkcjonariusze policji i Służby Więziennej, żołnierze, duchowni, a także radni gminy, powiatu i województwa.

Więcej informacji o zgłoszeniach – TUTAJ.

Ile można zarobić jako ławnik?

Z pewnością bycie ławnikiem nie jest drogą do wysokich zarobków. Nie tylko dlatego, że co do zasady ławnicy powoływani są do rozpraw rzadko, ale dlatego, że za cały dzień pracy jako ławnik (przysługuje zwolnienie z pracy u stałego pracodawcy) otrzymuje się niespełna 130 złotych brutto. Osoby, które dojeżdżają na rozprawy spoza miasta mogą jeszcze liczyć na ryczałt pokrywający w części koszty tego dojazdu.

Najciekawsze informacje z miasta – zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter