Najbardziej wyjątkowy bieg, bo to będzie bieg po rodzinę. Zastępczy opiekunowie dają szczęście dzieciom

Anna i Artur Wiśniewscy – tworzą jedną z bydgoskich rodzin zastępczych / Fot. B.Witkowski/UMB

Bohaterami „Mikołajkowego Biegu po Rodzinę” będą ludzie, którzy zdecydowali się zostać opiekunami zastępczymi. Ciągle ich brakuje, a dzieci, które potrzebują podobnej opieki, jest coraz więcej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki postanowiły zaprezentować i upowszechnić tę potrzebę organizując bieg w Myślęcinku. Poza możliwością aktywnej rekreacji będzie także okazja do zapoznania się z warunkami i funkcjami, jakie są niezbędne w przypadku chęci zostania zawodowymi opiekunami zastępczymi.

– Nie jest tajemnicą, iż od dłuższego czasu intensywnie poszukujemy rodzin zastępczych dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Staramy się wykorzystać wszelkie możliwe kanały komunikacji na promowanie rodzicielstwa zastępczego. O tym, jak niewielka jest wiedza społeczna, w powyższym zakresie, pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekonują się każdego dnia. Jest to – nawiasem mówiąc, pewnie jeden z przyczynków znikomej ilości kandydatów, gotowych pełnić funkcję rodzica zastępczego – informuje MOPS.

Nie każdy bowiem wie, że wśród nas są osoby, które mimo braku więzów krwi, bez żadnego przymusu, wyrażają chęć wsparcia i wychowania dzieci, pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Mowa o opiekunach zastępczych.

Pisaliśmy już o niektórych w „Bydgoszcz Informuje”. Pokazywaliśmy kilka miesięcy temu Annę i Artura Wiśniewskich, którzy mają pod swoją opieką sześcioro dzieci. Wtedy byli jedną z 21 rodzin zastępczych, które funkcjonują w Bydgoszczy. Potrzeba ich znacznie więcej.

Przypomnijmy, że dzieci do lat 10 nie powinny przebywać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dlatego obecnie nie można już tworzyć nowych takich miejsc. Mamy w Polsce trzy rodzaje rodzin zastępczych: zawodowe, niezawodowe i spokrewnione rodziny zastępcze. To właśnie tych zawodowych rodzin najbardziej teraz brakuje.

Oni także będą bohaterami „Mikołajkowego Biegu po Rodzinę” i swoją obecnością dowiodą, że można, a nawet trzeba zawodowo zajmować się pomaganiem. To wyjątkowi ludzie, tworzący rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Start biegu w niedzielę (3 grudnia) o godz. 12 – zbiórka przy Karczmie Kujawskiej. Na miejscu będzie także dostępny punkt informacyjny (Jak? Gdzie? I kiedy zostać rodziną zastępczą). Będą animacje dla najmłodszych i słodycze.

Udostępnij: Facebook Twitter