Nowe pomniki przyrody w Bydgoszczy: Artur, Goethe i Humboldt

W naszym mieście przybędzie pomników przyrody. Drzew, które kwalifikują się do objęcia specjalną ochroną jest coraz więcej.

Nadanie drzewu statusu pomnika przyrody wymaga uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. Radni w środę (25 stycznia) zajmą się kilkoma uchwałami ustanawiającymi pomniki przyrody albo będącymi projektami ich ustanowienia.

Pomnik przyrody o imieniu Artur

Takie miano zyskać może niedługo dąb szypułkowy, który rośnie przy ulicy Słowackiego. Obwód okazu, mierzony na wysokości 130 cm, wynosi 317 cm, podczas gdy minimalna, wskazana w rozporządzeniu wartość, konieczna do uznania drzewa za pomnik przyrody wynosi 300 cm. Drzewo wyróżnia się wyjątkowymi walorami estetycznymi, rozmiarami i okazałą, rozłożystą koroną. Propozycja zakłada, że dąb będzie miał na imię Artur.

Na skarpie Brdy przy ulicy Smukalskiej, ochroną zostaną objęte kolejne dwa dęby, które za patronów mieć będą księdza prałata Stefana Brylla i Dorotę Ścigajłło. Obwód pnia tych okazów, mierzony na wysokości 130 cm, wynosi odpowiednio 384 cm (dąb księdza prałata Stefana Brylla) oraz 320 cm (dąb Doroty Ścigajłło).

Goethe i Humboldt w bydgoskim Fordonie

Aż cztery dęby szypułkowe warte ochrony rosną przy ul. Bora-Komorowskiego w bydgoskim Fordonie. Rada Miasta Bydgoszczy ma im nadać imię Leonard, Humboldt, Goethe i Skotarski. Największy z nich ma w obwodzie aż 476 centymetrów. Wszystkie znajdują się na terenie należącym do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, która nie widziała przeciwwskazań, by drzewa otoczyć szczególną opieką.

Ostatnie dwa dęby szypułkowe, które mają znaleźć się pod ochroną rosną na Błoniu przy ulicy Ikara (będzie to dąb Ikar) i przy ulicy Dąbrowa na Glinkach. W wypadku dębu Artur przy ul. Słowackiego i dębu przy ul. Dąbrowa mowa jest o projekcie uchwały ustanowienia pomnikiem przyrody (co oznacza, że sprawą zająć się musi jeszcze Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), w wypadku pozostałych mowa jest już o ustanowieniu pomnikiem przyrody – te drzewa przeszły już dwuetapową weryfikację.

Jakiej ochronie podlegają drzewa będące pomnikami przyrody? Zakazane jest między innymi
ich niszczenie, uszkadzanie lub przekształcanie, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby czy umieszczanie tablic reklamowych.

Szukasz Informacji z Bydgoszczy? Zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter