Obowiązek odśnieżania chodników – kto i kiedy musi zadbać o pieszych przy swojej posesji

Padający w weekend śnieg sprawił, że bydgoszczanie baczniejszą uwagę zaczęli zwracać na bezpieczeństwo poruszania się po chodnikach. Nie zawsze jednak właściciel posesji ma obowiązek odgarniania śniegu przy posesji.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, oprócz tematów związanych m.in. ze zbiórką odpadów, reguluje również kwestie sprzątania śniegu, błota pośniegowego, usuwania lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych.

Od soboty do poniedziałkowego przedpołudnia otrzymaliśmy pięć zgłoszeń dotyczących nieodśnieżonych dróg dla pieszych – informuje Arkadiusz Bereszyński, rzecznik Straży Miejskiej w Bydgoszczy. – Jeśli zgłoszenie dotyczy terenu prywatnego podejmujemy interwencje, jeśli terenu miasta – sprawa trafia do Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podjęta interwencja może zakończyć się na trzy sposoby – pouczeniem, grzywną w drodze mandatu karnego lu skierowaniem sprawy do sądu.

Kto według przepisów musi zająć się czystością chodnika przed swoja posesją? – Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – czytamy w ustawie.

I to właśnie dwa zapisy – o bezpośrednim położeniu przy granicy nieruchomości oraz płatnym postoju powodują szereg interpretacyjnych niejasności. Wystarczy bowiem, że chodnik (drogę dla pieszych) od płotu czy muru kamienicy oddziela niewielki pas zieleni, by nie można mówić o bezpośredniej granicy nieruchomości. Jeszcze bardziej komplikuje się sprawa w wypadku strefy płatnego parkowania. Gdyby traktować zapisy ustawy wprost oznaczałoby to, że niemal żaden chodnik w Śródmieściu nie musi być odśnieżany przez właścicieli nieruchomości czy wspólnoty mieszkaniowe, bo na większości ulic wyznaczono strefę parkowania.

W wypadku zgłoszenia problemu z nieodśnieżonym chodnikiem zwykle strażnicy kończą swoje czynności na pouczeniu, wskazując właścicielowi posesji czas, w jakim powinien odśnieżyć chodnik. Zwykle to 2-3 godziny po których dochodzi do rekontroli.

Najnowsze informacje z Bydgoszczy – zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter