Osiedlowa Centra Seniora hitem wśród mieszkańców. Trwa konkurs dla NGO-sów, które poprowadzą je w tym roku

Tak seniorzy bawili się w Osiedlowym Centrum przy ul. Karpackiej/fot. Błażej Witkowski

W okresie od sierpnia do grudnia 2022 r. funkcjonowały w Bydgoszczy cztery Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”. Zainteresowanie projektem wśród starszych bydgoszczan było duże. Największą grupą uczestników zajęć były osoby w wieku między 71 a 80 rokiem życia.

Centra powstały jako pilotażowy, bydgoski projekt, w czterech miejscach miasta. Ratusz wsparł ich otwarcie kwotą blisko 200 tysięcy złotych. Bydgoscy seniorzy korzystali z usług OCS przy ul. Garbary 2, przy ul. Karpackiej 52, przy ul. Jarużyńskiej 9 i przy ul. Połczyńskiej 3. Każde z tych miejsc oferowało indywidualne doradztwo senioralne, oraz zajęcia tematyczne i grupowe. Przestrzenie Centrów udostępniano również na potrzeby inicjatyw sąsiedzkich i nieformalnych grup. Projektem objętych miało zostać w każdym z Centrów minimum 150 seniorów i seniorek (osób powyżej 60 roku życia). Zainteresowanie projektem było jednak o wiele większe i w sumie z oferty Centów skorzystało ponad 700 seniorek i seniorów. Największą grupą uczestników zajęć były osoby w wieku między 71 a 80 rokiem życia – 47 proc., na drugim miejscu znaleźli się sześćdziesięciolatkowie – 39 proc.. Ponad 80 proc. uczestników korzystało z oferty częściej niż raz w tygodniu. 17 proc. ankietowanych odwiedzało je regularnie, raz w tygodniu.

Poprowadź Osiedlowe Centrum Seniora

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych, które w bieżącym roku poprowadzą Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”. Przeznaczono na to 300 tys. złotych. W nowej edycji programu uwzględniono wyniki ankiet, które przeprowadzono wśród uczestników pilotażu. Seniorzy wskazali w nich m.in. preferowany rodzaj zajęć. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia gimnastyczne i taneczno-ruchowe, filmowe (w tym kino) i podróżnicze. Ważne były również zwyczajne rozmowy przy kawie i profilaktyka zdrowia. W nowych Osiedlowych Centrach Seniora mile widziane będą zajęcia wokalne, lekcje języka angielskiego, a także indywidualne rozmowy z psychologiem. Starsi bydgoszczanie wskazują na potrzebę wycieczek po mieście, zajęć z obsługi komputera i smartfonów, jak również zajęć dietetycznych.

Organizacje pożytku publicznego, mogą zgłaszać swoje oferty. wnioski przyjmowane będą do 3 kwietnia 2023 roku. Poszukiwane NGO-sy, które są zainteresowane współpracą z seniorami oraz te, które chcą uzupełnić swoją dotychczasową ofertę dla seniorów z finansowym wsparciem miasta. Szczegóły dotyczące konkursu zostaną omówione w czasie spotkania informacyjnego. Odbędzie się w poniedziałek, 27 marca, o godzinie 14.00, w sali kolumnowej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na platformie WITKAC

Udostępnij: Facebook Twitter