Politechnika Bydgoska kompletuje kadrę wydziału medycznego. Wykładowcą będzie prof. Marek Harat

Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. Marek Adamski i prof. Marek Harat / Fot. R.Wszolek

Trwają prace związane z utworzeniem wydziału medycznego na Politechnice Bydgoskiej. Jednym z wykładowców lekarskiego kierunku studiów będzie znany polski neurochirurg – prof. dr. hab. n. med. Marek Harat.

Marek Harat jest profesorem nauk medycznych, autorem licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynawowym. Przeprowadził wiele nowatorskich operacji i pionierskich zabiegów neurochirurgicznych, związanych z m.in. z leczeniem choroby Parkinsona, zespołu obsesyjno-kompulsywnego, mózgowego porażenia dziecięcego oraz patologicznej otyłości. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z przyszłymi studentami kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Politechniki Bydgoskiej.

– Cieszę się bardzo, że będę mógł współpracować z uczelnią przy tworzeniu nowego wydziału. To jest bardzo interesująca i potrzebna inicjatywa. Jedynie zwiększenie kształcenia przyszłych lekarzy, może wyciągnąć Polskę z niechlubnego, przedostatniego miejsca w UE w liczbie lekarzy i pielęgniarek na 100 tys. mieszkańców. Studia na kierunku lekarskim cieszą się dużym zainteresowanie. Prestiżowe jest to, że w Bydgoszczy będzie jeszcze jeden taki kierunek – mówi prof. dr hab. n. med. Marek Harat.

Politechnika Bydgoska planuje w III kwartale 2023 roku złożyć wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie kierunku lekarskiego. – Prowadzimy intensywne rozmowy i działania dotyczące utworzenia zespołu dydaktyków na nowym wydziale medycznym. Koncentrujemy się także na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury dla przyszłych studentów oraz akademickiej kadry lekarskiej. Chcielibyśmy rozpocząć kształcenie medyków wraz z początkiem roku akademickiego 2024/2025. – mówi dr. hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, prorektor ds. rozwoju.

Udostępnij: Facebook Twitter