Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego. „To ma być wizytówka naszego miasta”

Kanał Bydgoski / Fot. B.Witkowski/UMB

Tylko w tym roku na inwestycje związane z Kanałem Bydgoskim miasto wyda ponad 10 milionów. To tylko wstęp do kompleksowej odnowy tego terenu. – Zlecamy przygotowania całościowej rewitalizacji. Chcemy stworzyć jedną z bydgoskich wizytówek mówi zastępca prezydenta miasta, Michał Sztybel.

Kompleksowa koncepcja rewitalizacji Kanału ma objąć obszar od Ronda Grunwaldzkiego do granic miasta. Jej celem jest stworzenie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i Nowego Kanału Bydgoskiego oraz przyległych terenów. Cały obszar to ponad 80 hektarów. Wszystkie kolejne inwestycje mają w przemyślany sposób wzbogacać potencjał tej części Bydgoszczy. Ważnym elementem opracowania będzie też wytyczenie spójnego ciągu rowerowego.

Zima w Bydgoszczy
Zima w Bydgoszczy na kanałem / Fot. B. Witkowski / UMB

Kanał jak nowy

– Łącznie na wszystkie zadania związane z zagospodarowaniem brzegów Kanału Bydgoskiego przeznaczamy obecnie  około 10 mln zł – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel. – W ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami mieszkańców, radami osiedli i instytucjami działającymi w sąsiedztwie Kanału postawiliśmy sobie za cel kompleksową rewitalizację tej części miast. Realizujemy go już krok po kroku. Za nami  już szereg inwestycji związanych np. z budową nowej siedziby Muzeum Kanału Bydgoskiego, nasadzeniami, terenami rekreacyjnymi czy modernizacją boiska „Gwiazdy”. Obecnie budujemy kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych przygotowujemy się do budowy placu zabaw. Chcemy jednak by końcowy efekt pozwolił na stworzenie przestrzeni, która będzie jedną z bydgoskich wizytówek. Zamawiana koncepcja ułatwi też przygotowanie kolejnych inwestycji, które obejmą  między innymi stworzenie spójnej drogi rowerowej,  wprowadzenie punktów gastronomicznych czy miejsc do organizacji imprez plenerowych – dodaje zastępca prezydenta.

Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy opracowania. Po podpisaniu umowy prace projektowe zajmą około 9 miesięcy. Koncepcja ma według założeń rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc planowane, realizowane przez miasto Bydgoszcz inwestycje ze środków w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) oraz innych funduszy.

Ratusz informuje także, że koncepcja uwzględniać ma  historyczny charakteru tej części miasta oraz najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń parkowo – śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania powinny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru oraz wpływać również na jakość środowiska mieszkaniowego.

Zakres wyznaczonych zadań jest szeroki. Do obowiązków projektantów należeć będzie m.in przedstawienie:

 • propozycji  układu stref, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup wiekowych użytkowników, rekreacyjno-sportowych oraz wypoczynku i zabawy, sformułowany dla inwestycji infrastrukturalnych w zakresie kultury i kultury fizycznej (w tym np.: siłownie terenowe, ścieżki zdrowia, urządzenia do kalisteniki, boiska, terenowe urządzenia sportowe, place zabaw, wieże widokowe, parki rozrywki, łąki rekreacyjne)
 • projektu układu komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej (w tym m.in.: ścieżki pieszo-rowerowe)
 • uwzględnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz koncepcji programowo – przestrzennej  „Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim”, koncepcji przebiegu tras rowerowych EuroVelo 2 i EuroVelo 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • powiązania koncepcji z inwestycjami, będącymi w przygotowaniu do realizacji, jak i obecnie realizowanymi przez Miasto Bydgoszcz
 • propozycji układu roślinności: przede wszystkim drzewostan, jak i inne elementy roślinne, ze wskazaniem kierunku ich uporządkowania, zabezpieczenia i odtworzenia, a także w kierunku ich przekształcenia pod kątem zwiększenia atrakcyjności oraz dostosowania do lokalnych warunków siedliskowych:
 • propozycji rozmieszczenia i doboru elementów małej architektury,
 • propozycji rozmieszczenia oświetlenia terenu
 • propozycji miejsc do organizacji różnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych
 • propozycji miejsc przewidzianych pod gastronomię całoroczną, sezonową
 • zasad dotyczących likwidacji barier architektonicznych i kompleksowego rozwiązania problemów komunikacji osób z niepełnosprawnościami
 • wizualizacji.

Udostępnij: Facebook Twitter