Rondo Jagiellonów będzie jak nowe. Osiem wind, droga dla rowerzystów, trzy pasy ruchu z każdej strony

Rondo Jagiellonów ma się zmienić radykalnie. Powstaną np. windy. Rondo otwarto 22 lipca 1974 roku. Wtedy nazywało się rondem XXX-lecia PRL / Wizualizacja przejść z wejściami do wind nowego ronda Jagiellonów

Jest już projekt koncepcji przebudowy ronda Jagiellonów, centralnego węzła komunikacyjnego w Bydgoszczy. To miejsce się zmieni, aby bez kłopotu mogli je pokonać niepełnosprawni i bezpiecznie przejechać rowerzyści. – Naprawimy błąd sprzed pół wieku – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Obecnie powstał już projekt przebudowy, w którym projektant rekomenduje wiele zmian, mających na celu ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym i poprawę bezpieczeństwa dla rowerzystów. Po tym etapie rozpoczną się we wtorek (18 kwietnia) konsultacje społeczne.

Zmiany na rondzie Jagiellonów

Rondo Jagiellonów to najważniejszy komunikacyjny węzeł w mieście – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski – Został zaprojektowany pół wieku temu, kiedy nie uwzględniano miedzy innymi potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz bezpieczeństwa rowerzystów. Naprawimy ten błąd. Dodatkowo, tam gdzie to możliwe, wprowadzimy więcej zieleni i zadbamy o estetykę podziemnego przejścia. Cały czas pracujemy nad poprawą dostępności transportu publicznego. Po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów to trudne zadanie. Jednak dzięki  funduszom europejskim możemy jeszcze realizować  część tak ambitnych zadań, które wyznaczyliśmy w ostatnich latach. Przed nami również zakupy kolejnych tramwajów, które pozwolą dokończyć całkowitą wymianę tych pojazdów – dodaje prezydent.

Oto lista najważniejszych zmian rekomendowanych w projekcie:

  • zakłada się wykonanie ośmiu wind, po jednej w każdej ćwiartce skrzyżowania oraz na każdy peron tramwajowy, które zapewnią pełny dostęp do przejścia podziemnego osobom z niepełnosprawnościami. Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.
  • dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.  
  • projektowane są  dodatkowe wyjścia w postaci schodów na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania. Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa.
  • nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, gdzie założono proste rozwiązania.
  • przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni.
  • nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. Projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

Konsultacje społeczne

Od wtorku (18 kwietnia) w sprawie projektu i zmian mogą wypowiadać się bydgoszczanie. Rozpoczynają się konsultacje społeczne, które potrwają do 9 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Opinie będzie można wyrazić wówczas za pomocą karty konsultacyjnej, która będzie dostępna na stronie www.bydgoszcz.pl/rondo. W ramach konsultacji odbędzie się również spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników miasta. Będzie to okazja do uzyskania dodatkowych informacji. Pytania można wysyłać na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl.

Planowane jest również spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line. O opinie zostaną poproszone: Rada Osiedla Bocianowo- Stare Miasto- Śródmieście oraz stowarzyszenia reprezentujące pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Pieniądze z Unii wspomogą przebudowę ronda Jagiellonów

Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Planowane jest wykorzystanie m.in. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 27 mln zł.  

Udostępnij: Facebook Twitter