Trwa remont 150-letniej sali „Gastronomika”. Ćwiczono w niej jeszcze w czasach pruskich [ZDJĘCIA]

Remont sali przy ul. Konarskiego / Fot. UMB

Zabytkowa sala gimnastyczna bydgoskiego „Gastronomika” niedługo będzie jak nowa, ale nie straci swojego historycznego wyglądu. Trwają prace remontowe o wartości 2 mln złotych.

150-letnia sala gimnastyczna przy ul. Konarskiego jest użytkowana przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Z przeprowadzonych w 2017 roku badań wynikło, że sala gimnastyczna nadaje się do niezwłocznego remontu, nie spełniając wielu norm.

Konserwator czuwa nad przebiegiem prac

To długo wyczekiwany i upragniony dla nas remont. Nie jesteśmy szkołą sportową, a mamy sporo sukcesów w tej dziedzinie, więc tym bardziej radujemy się, że nasi uczniowie będą mieli lepsze warunki. Chodziłam tutaj do szkoły, od 1987 roku nic się w sali nie zmieniło, przeprowadzane były tylko bieżące naprawy. Oprócz pieniędzy miejskich, na prace otrzymaliśmy również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 820 tys. złotych – mówiła jeszcze przed rozpoczęciem prac Justyna Ormanowska, dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy.

Jednym z ważniejszych zadań jest wzmocnienie konstrukcji dachu – nieprzystosowanego do obecnego obciążenia pokrycia dachowego. W tej chwili porządkowane jest wnętrze sali i odnawiana elewacja. Obecny układ pomieszczeń wewnątrz budynku jest przebudowany, co wiąże się z rozebraniem starych i wybudowaniem nowych ścian działowych. W nowych pomieszczeniach powstaną m. in. siłownia i szatnie. Wymienione będą także: parkiet w sali, oświetlenie, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek będzie docieplony. Elewacja wymalowana przez grafficiarzy, odzyska dawny wygląd. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, dotychczasowa forma, kolorystyka, pokrycia i geometria dachu oraz gzymsów zostaną zachowane lub odtworzone na nowo, jeśli będą tego wymagały. Czuwa nad tym konserwator zabytków.

W zakres prac wejdzie również montaż nowych koszy do koszykówki oraz słupków do siatkówki. Przed wejściem do budynku będą usytuowane stojaki na rowery.

Podczas remontu uczniowie wychodzą na lodowisko Torbyd. Korzystają też z sali Pałacu Młodzieży. Mamy w naszej szkole jeszcze salkę taneczną, gdzie odbywają się zajęcia taneczne i aerobiku – wyjaśnia Justyna Ormanowska.

150-letnia sala na Śródmieściu

Sala gimnastyczna od początku służyła szkole, którą władze pruskie zbudowały przy dzisiejszej ul. Konarskiego w latach 1882-1884 na terenie tzw. Grodztwa. Działała tam tzw. Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. Autorem projektu był miejski radca budowlany, Wilhelm Linke. Była to dziesięcioletnia szkoła średnia, dająca wykształcenie ogólne. Uczennice pobierały lekcje języka francuskiego, a od 1907 roku także łacińskiego. Jako typowo żeńska szkoła działała do 1939 roku. Po II wojnie światowej stała się najpierw Państwową Szkołą Spożywczą, a od 1952 roku zawodową szkołą odzieżową i gastronomiczną. W roku 1984 przekształcono placówkę w Zespół Szkół Gastronomicznych.

Koszty remontu wyniosą łącznie ponad 2 mln złotych. Prace powinny zakończyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter