Ulica Nakielska w Bydgoszczy do remontu – inwestycja planowana na lata

W tym roku drogowcy chcą uzyskać decyzję środowiskową na przebudowę pierwszego odcinka ul. Nakielskiej – od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Lisią. Budowa tego fragmentu trasy mogłaby ruszyć pod koniec 2024 roku.

Na środowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy Maciej Gust, zastępca dyrektora ds. inwestycji drogowych ZDMiKP w Bydgoszczy, przedstawił postępy w przygotowaniach do przebudowy ulicy Nakielskiej. Zbyt wielu dobrych informacji dla mieszkańców nie miał.

– Ulica Nakielska jest drogą powiatową, ale od stycznia 2023 roku, jak zdecydował Sejmik, stanie się drogą wojewódzką. To ulica zbiorcza, jedna z dwóch wylotówek w kierunku zachodnim i drogi ekspresowej S5. Ulica na większości odcinków jest jezdnią dwupasmową, na niektórych droga jest dwujezdniowa z torowiskiem pośrodku. Na wielu jej fragmentach brak jest chodników, dróg rowerowych, pasów dla relacji skrętnych, infrastruktury, część odcinków jest w stanie niezadowalającym wymaga napraw cząstkowych – stan Nakielskiej charakteryzował dyrektor.

Drogowcy prace na Nakielskiej podzielili na trzy etapy, najbardziej zaawansowany jest pierwszy, trzeci latami poczeka na realizację. Pierwszy etap realizowany jest na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Lisią, tam gdzie wybudowane rondo (Nakielska, Lisia, Łochowska), drugi odcinek wyznacza ulica Nasypowa i wiadukt (opracowano koncepcję programowo-przestrzenną. Odbyły się konsultacje społeczne, prowadzone są rozmowy z PKP na temat optymalnego połączenia inwestycji z rozbudową linii kolejowej), a trzeci to odcinek od ul. Nasypowej do ronda Grunwaldzkiego (opracowano warianty przekrojów poprzecznych ulicy (bez wyburzeń). Odbyły się konsultacje społeczne, rozwiązania są opiniowane przez rady osiedli).

W końcówce grudnia oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej, w styczniu-marcu nastąpią odbiory dokumentacji i przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych i uzyskanie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Czy będziemy prowadzić procedurę w trybie projektuj i buduj czy tradycyjnie zależy od finansów miasta – o pracach przy pierwszym odcinku mówi Maciej Gust. – W czerwcu 2024 roku powinniśmy otrzymać ZRID, w lipcu lub sierpniu ogłosić przetarg na budowę tego fragmentu trasy.

Wcześniej oczekiwano, że do końca tego roku uda się ogłosić przetarg na projekt budowlany i wykonawczy.

Miasto, za pośrednictwem Sejmiku województwa, zgłosiło budowę ul. Nakielskiej do Krajowego Programu Odbudowy. Tyle, że pieniędzy z KPO nie ma. Komisja Europejska nie uruchomiła żadnej transzy środków dla naszego kraju czekając na spełnienie warunków przez polski rząd. Dodatkowo, jak twierdzą drogowcy, sytuację komplikuje konieczność przebudowy wiaduktu, a co za tym idzie, drogi kolejowej. PKP chciałoby poprawić parametry trasy wiodącej na wiadukcie, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi, ani kto miałby za to zapłacić.

Radni dociekali, ile kosztować może całość inwestycji. Maciej Gust zapewnił, że wyliczenia trafią do radnych, od razu zastrzegł jednak, że ich aktualność może być problematyczna – wszystko przez rosnące z miesiąca na miesiąc ceny materiałów budowlanych.

Najnowsze informacje z miasta na Twoją skrzynkę e-mailową. Zapisz się do naszego newslettera!

Udostępnij: Facebook Twitter