Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Nowy kierunek studiów – materiały dla zastosowań medycznych

UKW tworzy kolejny nowy kierunek / Fot. B. Witkowski

Bydgoska uczelnia poszerza ofertę studiów inżynierskich. Od nowego roku akademickiego 2024/2025 studenci będą mogli podjąć studia na nowym kierunku – materiały dla zastosowań medycznych.

Na takie studia zaprasza Wydział Inżynierii Materiałowej UKW. – Wzrost zapotrzebowania na tego typu materiały pociąga za sobą rosnące zainteresowanie specjalistami w tej dziedzinie. Oprócz treści programowych z zakresu inżynierii materiałowej, studenci poznają również zagadnienia niezbędne do kształtowania właściwości użytkowych materiałów dla zastosowań medycznych z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki farmaceutyczne, nauki biologiczne) – przekazuje uczelnia.

Część specjalistycznych zajęć dydaktycznych na nowym kierunku będzie realizowana przez kadrę Wydziału Nauk Biologicznych UKW oraz – dzięki umowie o współpracy podpisanej między UKW oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu – z Wydziału Farmaceutycznego CM UMK.

– Inżyniera przyszłości cechuje zdolność kreowania nowatorskich rozwiązań, otwartość na eksplorację nowych obszarów wiedzy i umiejętności czy właśnie interdyscyplinarność, dlatego nasza propozycja jest skierowana do wszystkich, którzy chcą nauczyć się jak łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu nauk technicznych z wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk biologicznych i nauk medycznych kształtować właściwości materiałów przeznaczonych dla zastosowań medycznych i okołomedycznych, ze względu na środowisko ich pracy – wyjaśnia jeden z twórców tego kierunku, dr inż. Mariusz Winiecki z Wydziału Inżynierii Materiałowej UKW.

Studenci tego kierunku nauczą się projektowania, wytwarzania, modyfikacji oraz badań właściwości materiałów dla zastosowań w różnych dziedzinach medycyny, np. ortopedii, chirurgii kostnej, kardiologii, okulistyce, stomatologii i innych. Oprócz wiedzy związanej z materiałoznawstwem, studenci poznają zagadnienia dotyczące badań biozgodności, wymagania normowe, etyczne i prawne dot. badań poprzedzających wprowadzenie nowego wyrobu medycznego na rynek oraz najnowsze osiągnięcia dotyczące projektowania nośników leków.

Kierunek ten jest uruchamiany jako studia I stopnia inżynierskie, rekrutacja rusza już 10 czerwca.

Udostępnij: Facebook Twitter