Wierzba przy ulicy Mostowej straciła koronę. Pomoże to przetrwać drzewu

Przechodnie zatrzymują się przy ogołoconym pniu na bulwarze Brdy. Kilka dni temu były tutaj rozłożyste gałęzie wierzby białej. Usunięcie ich ma pomóc drzewu odbudować się. Rozważana była nawet wycinka.

Mieszkańcy przechodzący ul. Mostową mogą zauważyć zmiany przy moście Staromiejskim. Kojarzona z tym miejscem pokaźna korona wierzby, przedostająca się zza balustrady mostu, zniknęła. Jej wijące się gałęzie pięknie komponowały się z staromiejską architekturą. Teraz został tylko ogołocony pień i kilka gałązek. Wykonane przycięcia mają na celu uratowanie urokliwego drzewa.

Trzeba przyciąć, żeby nie wyciąć

– Pogarszający się stan drzewa wymusił cięcia pielęgnacyjne. Rozwijała się w nim próchnica pnia, były liczne ubytki po wyłamaniu się gałęzi i konarów, pojawiły się owocniki grzybów powodujących rozkład drewna. Dodatkowo gałęzie kolidowały z oświetleniem ulicznym na moście. Osłabienie oraz oznaki zamierania drzewa były podstawą do rozważania nawet wycinki drzewa – wyjaśnia Bogna Rybacka, ogrodnik miejski w Bydgoszczy.

Mając na uwadze wartość kulturową i historyczną tego miejsca, w którym rośnie wierzba, postanowiono przeprowadzić cięcia sanitarne i redukcyjne, zamiast całkowitego jej usunięcia.

Celem działań prowadzonych przez miasto w obrębie zadrzewień jest zawsze dbałość o bezpieczeństwo drzew i mieszkańców. – Prace te mają na celu zachowanie żywotności i stabilności drzewa, a także wyeliminowanie zagrożenia wyłamania. Wykonane zabiegi spowodowały znaczące odciążenie osłabionego drzewa. Z uwagi na wyjątkowe właściwości regeneracyjne wierzb (Salix), przeprowadzone cięcia spowodują pobudzenie pąków uśpionych i odbudowę korony. Pozostawiono gałązki, których rozwój będzie pobudzał ruch wody w tkankach drzewa, a tym samym wspierał procesy odtworzenia korony – podkreśla Bogna Rybacka.

Drzewo już wcześniej było poddawane cięciom. Około 10 lat temu, wierzba ta została przymocowana do muru oporowego, aby wykluczyć jej przewrócenie. Po drastycznym cięciu pas mocujący jest teraz dobrze widoczny.

Cięcia wierzb na Wyspie Młyńskiej

Ciecia wierzb przeprowadzane są również na terenie Wyspy Młyńskiej. Usunięto suche gałęzie i konary, które zagrażały bezpieczeństwu osób i innych rzeczy znajdujących się w pobliżu tych drzew. – Ogłowienie wykonamy też na wierzbie przy muzeum na Wyspie Młyńskiej, obawiamy się, że się połamie – wyjaśnia ogrodnik. Na wykonanie tych prac trzeba było uzyskać zgodę kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdyż drzewa znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

To ważne zabiegi, ponieważ wierzby charakteryzują się bardzo kruchym drewnem. Z powodu powtarzających się wichur, w ostatnich kliku latach wiele drzew tego gatunku łamało się. W maju 2022 roku, podczas nawałnicy, ucierpiała pokaźna wierzba rosnąca na placu Teatralnym, której pień nie wytrzymał naporu wiatru. Wierzba ta była nawet nominowana do konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku, dobrze wpisywała się w tą przestrzeń, okalał ją bluszcz.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zieleni ma po zimie również dużo pracy spowodowanej pękniętymi gałęziami drzew iglastych, które nie wytrzymały ciężaru śniegu. Choć zima długo nie gościła w naszym mieście, to narobiła sporo uszkodzeń w parkach i innych miejscach.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter