Inwestycja przy ul. Focha wyrosła spod ziemi. Co już teraz widać na budowie czwartego kręgu Opery Nova [ZDJĘCIA]

Budowa Opery Nova posuwa się sukcesywnie / Fot. B. Witkowski/ UMB

Mija rok od rozpoczęcia budowy czwartego kręgu Opery Nova. Widoczne są już słupy i ściany powstającego drugiego poziomu parkingu. Wznoszenie samego kręgu operowego czeka na usunięcie zagrożenia zalania wykopów wodami artezyjskimi.

Bydgoszczanie przechadzający się nad Brdą zauważyli, że spod ziemi wyrosły betonowe ściany. To ściany oraz słupy konstrukcyjne drugiego poziomu parkingu. Jest też już w części wykonany strop nad niższą jego kondygnacją. Można określić, że budowa konstrukcji parkingu została już zrealizowana w jednej czwartej.

Wody artezyjskie opóźniają prace

Już w ub. roku informowaliśmy o problemach, jakie pojawiły się przy budowie czwartego kręgu opery. Na placu odkryto cztery studnie wód artezyjskich. Przeprowadzona przez projektantów dodatkowa analiza wskazywała na zagrożenie wyłamania dna wykopu z uwagi na wysokie ciśnienie wód artezyjskich i zalanie wykopów. Niezbędne okazało się obniżenie ciśnienia wód podziemnych. To spowolniło budowę samego czwartego kręgu. Projektanci zaakceptowali jednak budowę parkingu bez obniżenia wód, lecz z pewnymi ograniczeniami, wykonując pracę segmentami, z dodatkowymi doszczelnieniami, ponieważ płyta fundamentowa parkingu jest usadowiona wyżej niż najniższy poziom czwartego kręgu.

Roboty przy parkingu przesuwają się sukcesywnie. W lutym rozpoczniemy odpompowywanie wód podziemnych. Po wystarczającym obniżeniu ciśnienia wód artezyjskich, wykonany będzie wykop najniższych fragmentów usadowienia IV kręgu. Po umiejscowieniu płyty dennej, zakończone zostanie odpompowywanie, a inwestycja będzie zabezpieczona przed zalaniem – mówi Wojciech Bartczak, pełnomocnik ds. rozbudowy czwartego kręgu opery.

Tak będzie się prezentować Opera Nova z czwartym kręgiem / Wizualizacja / WAPA Architekci

Wypompowywanie wody do Brdy

Wykonawca inwestycji otrzymał już niezbędne zgody od Wód Polskich na odpompowanie wody z otworów odwadniających do Brdy. W tym celu wykonano rurociąg dla przepompowania wód do rzeki.

W ubiegłym roku z zasadniczych robót budowlanych zakończono wykonywanie ścian szczelinowych. Do tej pory przebudowano również sieć energetyczną oraz tymczasową kanalizację deszczową i sanitarną, odprowadzającą ścieki i wody opadowe z opery do miejskiej sieci, a także zbiornik retencyjny wód opadowych usytuowany w obrębie IV kręgu.

Przypomnijmy, że inwestycja przy Operze Nova jest podzielona na dwie części: budowę IV kręgu z salą kameralną na ok. 485 miejsc, salą kinową dla 205 kinomanów, miejscami prób i przestrzenią wystawienniczą oraz parking podziemny na 228 miejsc.

Prace przy tej inwestycji zaczęto na początku lutego 2023 roku, ale najpierw przeprowadzono badania archeologiczne. Podczas blisko czteromiesięcznej penetracji terenów odkryto 42 obiekty, w tym słupy fundamentowe pruskiego magazynu mąki i zboża czy pozostałości drewnianego portu zakonu karmelitów.

Firma Budimex otrzymała 28 miesięcy na zrealizowane tej inwestycji. Według umowy powinna być gotowa w 2025 roku, jednak przez prace archeologiczne i ograniczenia związane z wodami artezyjskimi opóźnienie wynosi obecnie około 100 dni. Ten czas może się skrócić lub zwiększyć w zależności od intensywności prac przy IV kręgu opery. Koszt całej inwestycji to niemal 95 mln zł netto. Budowę IV kręgu Opery po połowie finansują miasto Bydgoszcz oraz samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Parking podziemny w całości opłaca samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter