Kanał Bydgoski będzie iluminowany. Powstał już projekt koncepcji podświetlenia śluz [WIZUALIZACJE, WIDEO]

Wizualizacja iluminacji śluzy przy Czarnej Drodze / Mat. QLAB Laboratory of Light

Katowicka pracownia QLAB Laboratory of Light opracowała projekt koncepcji iluminacji trzech śluz Kanału Bydgoskiego – przy ul. Wrocławskiej, Czarnej Drodze i Bronikowskiego. To kolejny element rewitalizacji hydrotechnicznego zabytku, który ma już 250 lat.

QLAB Laboratory of Light z Katowic, które opracowało koncepcję projekt iluminacji stworzyło także wersję wideo swych pomysłów w podwójnych wariantach. Na filmie widać, jak według niej mają wyglądać podświetlone śluzy nr IV przy ul. Wrocławskiej, nr V przy ul. Czarna Droga oraz nr VI przy ul. Bronikowskiego.

Lampy w różnych wariantach przedstawionej koncepcjo są np. wbudowane w ściany śluz, podświetlają różne ich fragmenty, Jest także efektowna wersja z wiszącym nad śluzą oświetleniem w formie koła. Jak podkreślają autorzy koncepcji, oświetlenie powinno wydobywać z mroku unikalne piękno tych zabytkowych obiektów, podkreślać ich architekturę oraz zapewniać bezpieczeństwo. W zakres projektu iluminacji wchodzi wnętrze każdej ze śluz, zabytkowe wrota oraz bezpośrednie otoczenie obiektu.

Specjaliści z Katowic sporządzili najpierw szczegółową inwentaryzację obiektów w postaci skanu 3D. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowano precyzyjne modele komputerowe wszystkich
śluz wraz z ich otoczeniem. Modele posłużyły do wstępnych analiz i prób oświetleniowych w specjalistycznych programach komputerowych, a następnie do wygenerowania ostatecznej wersji proponowanych rozwiązań. Jest ona także przedstawiona w formie wideo.

Konsultacje i inwestycje

Przed wakacjami rozpoczną się zapowiadane już wcześniej konsultacje dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i części Nowego Kanału Bydgoskiego do granic administracyjnych miasta wraz z terenami przyległymi, w których będą mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy. Dokument będzie wyznaczał docelowe kierunki zagospodarowania terenu. Wszystkie nowe inwestycje, także projekty zgłaszane w ramach BBO, będą musiały wpisywać się w założenia ostatecznej wersji koncepcji.

Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego trwa. W ub. roku miasto wykonało prace o wartości prawie 10 mln zł, W tym czasie nastąpiły:

– remont konserwatorski wrót trzech śluz,

– budowa drogi rowerowej pomiędzy Flisami i Osową Górą,

– budowa ścieżki pieszej na Miedzyniu,

– posadzenie nad brzegami Kanału Bydgoskiego ponad 100 nowych drzew,

– umocnienie brzegów po stronie Wilczaka (wkrótce zlecimy umocnienia przeciwległego brzegu)

– budowa boiska do gry w bule, ścianki wspinaczkowej oraz tyrolki – czyli zjazdu linowego przy Czarnej Drodze,

– zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez plenerowych

– budowę „pszczelego” placu zabaw (ostatnio zleciliśmy II etap zadania)

Udostępnij: Facebook Twitter