Pożegnanie kładki dla pieszych na Wyżynach – prace rozbiórkowe ruszą w przyszłym roku

Zamiast kładki na Wyżynach pojawi się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Pobliskie perony na przystankach tramwajowych będą dłuższe, zmieni się również lokalizacja zatok autobusowych.

ZDMiKP w Bydgoszczy poinformował, że projektanci kończą przygotowywać dokumentację dla rozwiązań poprawiających dostępność przystanków przy kładce na Wyżynach dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także ułatwiające przejazd rowerzystom.

Na Wojska Polskiego rozwiązanie jednopoziomowe

– Zadanie zakłada rozbiórkę istniejącej kładki i wprowadzenie w jej miejscu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Przy tym rozwiązaniu ustawiona zostanie również sygnalizacja świetlna. Konieczne będzie wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji – informuje Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy.

Wybrane rozwiązanie pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe). To rozwiązanie jednopoziomowe, typowe dla ulicy Wojska Polskiego, ułatwi poruszanie osobom z niepełnosprawnościami. Jego zastosowanie oznacza natomiast nieznaczne straty czasu przede wszystkim dla kierowców poruszających się ul. Wojska Polskiego.

Projektanci przygotowali wstępną koncepcję opartą na dwóch wariantach, które konsultowano z mieszkańcami, Radą Osiedla Wyżyny oraz stowarzyszeniami pieszych i rowerzystów.

Wybór tańszego i szybszego wariantu

Drogowcy podkreślają, że wybór wariantu likwidacji kładki i stworzenia przejścia naziemnego wynika głównie z możliwości szybkiego przeprowadzenia prac i oszczędności. W konsultacjach społecznych, których wynik poznaliśmy pod koniec czerwca, większość bydgoszczan (ponad 60 procent) biorących w nich udział opowiedziała się owszem, za likwidacją dotychczasowego przejścia, ale chciało odbudowy przeprawy w nowoczesnej formule, z platformami wjazdowymi na jej końcach i windami, które umożliwiłyby dostęp do peronów tym, którzy nie mogliby wejść po schodach.

Zamiast kładki na Wyżynach przejście dla pieszych / Fot. ZDMiKP /

Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku. Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów. Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek. Mieszkańcy często wskazywali też na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.

Stara kładka to problem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. / Fot. ZDMiKP /
Udostępnij: Facebook Twitter