Raport MWiK. Pytania i odpowiedzi ws. budowy zbiorników retencyjnych i kanałów deszczowych. Lista miejsc

Kilka dni temu otwarto wszystkie pasy ruchu na ul. Szubińskiej, przed pl. Poznańskim. W tym miejscu trwa jeszcze procedura odbioru jednej z inwestycji MWiK prowadzonej między obiema nitkami Szubińskiej / Fot. B.Witkowski / UMB

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja przedstawiły w poniedziałek (20 listopada) na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące trwającej w mieście wielkiej inwestycji, budowy zbiorników retencyjnych i kanałów deszczowych. Są także wszystkie miejsca, w których trwają prace. Całość ma zabezpieczyć miasto m.in. przed zalewaniem w wyniku gwałtownych deszczów.

MWiK informują, że „wartość całego projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” to 258 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 154,8 mln zł.” – W ramach tego projektu do realizacji zostało wyznaczonych 108 zadań projektowych z czego 37 zostało już wykonanych. Zadania te – realizowane w ramach wspomnianego projektu – obejmują przede wszystkim budowę nowych kanałów deszczowych, przebudowę już istniejących oraz budowę zbiorników retencyjnych, których zadaniem będzie przede wszystkim gromadzenie nadmiaru wód opadowych w trakcie deszczy nawalnych i swobodne wykorzystanie ich w trakcie dni suchych np. do podlewania zielonych terenów miejskich. Część prac prowadzonych jest w pasach zieleni miejskiej, więc nie powinny utrudniać ruchu na ulicach miasta – czytamy na stronie MWiK.

Lista pytań i odpowiedzi ws. budowy zbiorników i kanałów deszczowych

Wodociągi przedstawiły także listę najważniejszych pytań i odpowiedzi związanych z inwestycją. Oto one:

 • Kiedy zakończą się wszystkie prace związane z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej?

Zgodnie z zawartymi kontraktami , zakończenie wszystkich prac  objętych projektem, związanych z budową zbiorników planowane jest  do 11.12.2023 r. Niektóre roboty wykończeniowe  mogą być przedłużone w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

 • Dlaczego wszystkie prace są wykonywane jednocześnie?

Wszystkie prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej początkowo były podzielone na wiele etapów z wykluczeniem jednoczesnych robót w wielu miejscach. Poprzedni, generalny wykonawca kontraktu, nie wywiązał się z umowy. Inwestor – MWIK, aby uniknąć utraty unijnego dofinansowania w wysokości 154,8 mln zł, podjął decyzję o realizacji części zadań projektowych w  nowej perspektywie unijnej. Obecnie realizowany Projekt obejmuje 108,  zamiast wcześniej zaplanowanych 157 zadań projektowych.

 • Dlaczego realizowany jest projekt budowy zbiorników deszczowych i jakie będziemy mieć korzyści?

Po pierwsze, aby uniknąć podtopień budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy. Po drugie zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

 • Czy zadania MWIK są koordynowane z innymi inwestycjami?

Zespół ds. uzgodnień działa w trybie ciągłym. Regularnie spotykamy się z przedstawicielami ZDMIKP, żeby proces inwestycyjny odbywał się w sposób jak najmniej uciążliwy dla wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności dla mieszkańców. Ze względu na zerwanie kontraktu z winy  pierwszego wykonawcy, część zadań prowadzona jest później w stosunku do pierwotnych harmonogramów. Jednak ich realizacja jest niezbędna do wykorzystania przyznanego unijnego dofinansowania 154,8 mln złotych.

 • Czy wyciągnięte zostaną konsekwencje w stosunku do firmy, która nie wywiązała się z umowy?

Tak. Zostały uruchomione gwarancje bankowe, nałożone kary umowne i przygotowywany jest pozew sądowy.

 • Jaki jest aktualny stan realizacji inwestycji budowy zbiorników deszczowych w Bydgoszczy?

Ze 108 zadań objętych zakresem projektu:

– 53 zadania zakończono; (procedura odbiorowa prowadzona jest dla 16 obiektów). 

– na 55 zadaniach prowadzone są roboty budowlane [o nich poniżej – red].

 • Co decyduje o lokalizacji zadań inwestycyjnych?

Lokalizacje budowanych obiektów retencyjnych nie są przypadkowe. Wynikają z dotychczasowych wieloletnich obserwacji, bardzo szczegółowych obliczeń, modeli hydraulicznych lokalnej infrastruktury, które pozwoliły wskazać miejsca szczególnie narażone na podtopienia.

Lista miejsc, w których zakończono prace i lokalizacji, gdzie jeszcze trwają

MWiK na swojej stronie internetowej upubliczniają także wszystkie lokalizacje inwestycji.

 • Zakończone prace (trwa procedura odbiorowa):
 1. ul. Kcyńska – przebudowa kanału deszczowego
 2. ul. Solskiego / ul. Lenartowicza – budowa zbiornika infiltracyjnego – dokończenie robót
 3. ul. Grobla – przebudowa kanalizacji deszczowej
 4. ul. Mikołaja Reja – przebudowa kanału piętrowego
 5. w rejonie ul. Kasztanowej i Kamiennej – budowa kanału deszczowego
 6. ul. Szubińska – budowa kanału deszczowego
 7. wzdłuż ul. Filareckiej – budowa kanału deszczowego
 8. w ul. Strzeleckiej – przebudowa kanału deszczowego
 9. Stary Port – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych.
 10. ul. Rekinowa/ul. Tuńczykowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 11. ul. Grunwaldzka/ul. Łowiskowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 12. ul. Bernardyńska/Stary Port – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych.
 13. Rybi Rynek –  oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem do rzeki Brdy.
 14. ul. Jeziorna/ul. Łowiskowa – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 15. rejon ulic Muszlowej i Planktonowej – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 16. rejon ulic Głębinowej i Kutrowej – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego
 • Prace w toku:
 1. Ulica Wyszyńskiego – budowa kanałów deszczowych
  • w ul. Wyszyńskiego od ul. Kamiennej w rejonie Ronda Fordońskiego – budowa kanału deszczowego
  • w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Głowackiego, Chodkiewicza i Cichej – budowa kanału piętrowego
  • w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Powstańców Wlkp. – budowa kanału deszczowego
  • Rondo Skrzetuskie– budowa kanału deszczowego
 2. ul. Wyszogrodzka – budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych
 3. ul. Wyszogrodzka – budowa zbiornika retencyjnego podziemnego
 4. ul. Stawowa/ul. Orłowity – budowa zbiornika retencyjnego
 5. ul. Gdańska/Pl. Wolności – budowa zbiornika retencyjnego
 6. ul. Polanka i ul. Swarzewska – budowa kanału deszczowego
 7. ul. Sułkowskiego od ul. Dwernickiego do ul. Kamiennej – budowa kanału deszczowego
 8. ul. B. Śliwińskiego (do Przodowników Pracy) w Bydgoszczy – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego
 9. Plac Weyssenhoffa – budowa zbiornika retencyjnego
 10. Al. Ossolińskich – budowa zbiornika retencyjnego i kanału deszczowego
 11. ul. Gołębia/ul. Gnieźnieńska –  budowa kanału deszczowego
 12. ul. Mickiewicza – zbiornik retencyjny
 13. ul. Słowackiego zbiornik retencyjny
 14. ul Gdańska/ul. Mickiewicza zbiornik retencyjny
 15. ul. Żwirki i Wigury – budowa zbiornika retencyjnego
 16. ul. Kordeckiego/Pl. Poznański – budowa zbiornika retencyjnego
 17. ul. Kormoranów – budowa retencji kanałowej
 18. ul. Odrzańska – budowa zbiornika retencyjnego
 19. rejon ulicy Pomorskiej – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (wykonanie kanału deszczowego)
 20. ul. Grunwaldzka/ul. Wróblowa – budowa zbiornika retencyjnego infiltracyjnego
 21. Pl. Kościeleckich – budowa zbiornika retencyjnego
 22. ul. Podgórna – budowa zbiornika retencyjnego
 23. ul. Stawowa/ul. Na Wzgórzu – budowa zbiornika retencyjnego
 24. ul. Wiatrakowa – regulacja przepływu w kanale deszczowym
 25. ul. Waleniowa/ul. Kolbego – budowa zbiornika retencyjnego
 26. ul. Grudziądzka/ul. Poznańska – budowa zbiornika retencyjnego
 27. ul. Pucka – budowa kanału deszczowego
 28. ul. Hetmańska – budowa zbiornika retencyjnego
 29. ul. Grunwaldzka/ul. Zalew – budowa zbiornika retencyjnego
 30. ul. Grunwaldzka/ul. Skośna – budowa zbiornika retencyjnego
 31. Skwer Ppor. Leszka Białego – budowa zbiornika retencyjnego
 32. ul. Ks. I. Skorupki – budowa kanału deszczowego
 33. ul. Krakowska/Jagiellońska  – budowa kanału deszczowego, na odcinku od ul. Chopina do posesji nr 18 w ul. Krakowskiej
 34. ul. Krakowska – budowa kanału deszczowego, na odcinku od posesji 18 do wylotu.
 35. ul. Krakowska – budowa wylotu.
 36. rejon ul. Wyszyńskiego – budowa zbiornika retencyjnego
 37. ul. Powstańców Wielkopolskich/ul. Gajowa – budowa zbiornika retencyjnego
 38. rejon ul. Sportowej (Skwer Noakowskiego/ul. Sportowa) – budowa zbiornika retencyjnego, kanału deszczowego
 39. ul. Curie – Skłodowskiej/ul. Kurpińskiego – budowa zbiornika retencyjnego
 40. ul. Mazowiecka – budowa kanału deszczowego
 41. ul. Wyszyńskiego – oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem
 42. ul. Staszica – budowa zbiornika retencyjnego
 43. ul. Kościuszki – przebudowa kanału piętrowego
 44. ul. Szubińska – zbiornik retencyjny
 45. ul. Stawowa / ul. Lotników – zbiornik retencyjny
 46. ul. Wały Jagiellońskie – Zbiornik retencyjny – dokończenie robót
 47. w rejonie ul. 11 Listopada (ul. Gdańska –  zbiornik retencyjny), budowa kanału deszczowego w rejonie ul. 11 Listopada (ul. Gdańska / ul. 11 Listopada)
 48. ul. Ugory – zbiornik retencyjny
 49. ul. Fordońska – zbiornik retencyjny Fordońska / ul. Bałtycka 841
 50. w ul. Pięknej na skrzyżowaniu z ul. Gołębią – budowa kanału deszczowego – przebudowa kanału deszczowego w ul. Gołębiej” (ul. Piękna / ul. Gołębia)
 51. w Parku Kazimierza Wielkiego – adaptacja istniejącego zbiornika wodnego do retencjonowania wód opadowych (ul. Gimnazjalna / ul. Piotra Skargi)
 52. w rejonie ul. Nakielskiej – upust do Kanału Bydgoskiego
 53. ul. Bocianowo – budowa kanału deszczowego
 54. w ul. Babia Wieś – budowa kanału deszczowego oraz wzdłuż pętli tramwajowej – upust do rzeki Brdy
 55. ul. Solskiego -budowa kanału deszczowego
Udostępnij: Facebook Twitter