Ulica Nakielska w Bydgoszczy stanie się drogą wojewódzką. Będą konsekwencje

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydował o zmianie charakteru ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy. Z drogi powiatowej „awansuje” na drogę wojewódzką.

Ulica Nakielska (do węzła Miedzyń) od przyszłego roku zyska status drogi wojewódzkiej – tak zdecydowali w poniedziałek na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego radni. Dlaczego ta zmiana będzie tak istotna dla bydgoszczan? Sprawa jest prosta, drogi o statusie wojewódzkim mają szansę na finansowanie modernizacji (rozbudowy) z funduszy unijnych. Drogi gminne i powiatowe (a taki status ma obecnie ulica Nakielska), o takie finansowanie starać się nie mogą. Decyzja Sejmiku oznacza, że dla ulicy Nakielskiej otworzy się dostęp do puli środków europejskich przeznaczonych dla regionów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ulica Nakielska
Ulica Nakielska / Fot. B.Witkowski / UMB

Nakielska będzie drogą wojewódzką

Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, już w ub. roku zwrócił się z prośbą do marszałka województwa
o rozważenie możliwości zmiany kategorii z drogi powiatowej (ul. Łochowska i ul. Nakielska w Bydgoszczy oraz ul. Bydgoska w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota) na drogę wojewódzką na odcinku od węzła Bydgoszcz Miedzyń (droga S5) do ronda Grunwaldzkiego, gdzie droga łączy się z drogą wojewódzką nr 238. Łączna długości odcinka wynosi ponad 7 kilometrów, z czego niemal 6,5 leży na terenie Bydgoszczy, a pozostała część odcinka, około 900 metrów znajduje się poza granicami miasta.

Podwyższenie kategorii drogi na tym odcinku przyczyni się do stworzenia połączenia pomiędzy drogami wyższych kategorii tj. wojewódzkimi i krajowymi oraz podniesie znaczenie tej drogi w układzie komunikacyjnym województwa. Ponadto usprawni ruch w postaci skrócenia czasu przejazdu oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej wraz z zachowaniem spójności układu drogowego na terenie Bydgoszczy – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Samorząd wojewódzki weźmie na siebie utrzymanie (oraz koszty przebudowy do parametrów drogi głównej) odcinka drogi powiatowej na odcinku 900 metrów. Zmiana kategorii z drogi powiatowej na wojewódzką na odcinku 6,5 kilometra na terenie Bydgoszczy nie zmieni natomiast zarządcy drogi.

Prace na trzech odcinkach ulicy Nakielskiej

Rozbudowa ul. Nakielskiej to ważny temat inwestycyjny dla miasta, które przygotowuje się od strony projektowej do modernizacji Nakielskiej. Zaplanowane prace podzielono na trzy odcinki.

  • odcinek Łochowska-Nasypowa – dla tej części odbyły się już konsultacje, po uzyskaniu decyzji środowiskowej zakończą się prace nad koncepcją, która była konsultowana z mieszkańcami. Jeszcze w tym roku planowany jest przetarg na projekt budowlany i wykonawczy
  • odcinek wiadukt-Nasypowa – opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, odbyły się konsultacje społeczne, prowadzone są rozmowy z PKP na temat optymalnego połączenia inwestycji z rozbudową linii kolejowej
  • odcinek Nasypowa – rondo Grunwaldzkie – opracowano warianty przekrojów poprzecznych ulicy (bez wyburzeń), odbyły się konsultacje społeczne, rozwiązania są opiniowane przez rady osiedli

Do czasu rozbudowy ulicy na Nakielskiej realizowane są drobniejsze inwestycje, nakierowanie głównie na poprawę bezpieczeństwa pieszych takie jak doświetlanie przejść dla pieszych (w tym roku na wysokości ul. Chłodnej), zmiany w organizacji ruchu (np. przy ul. Wrocławskiej) czy remonty chodników.

Udostępnij: Facebook Twitter