Kanał Bydgoski na drodze do odzyskania dawnego piękna. Trwają kolejne inwestycje [ZDJĘCIA]

Obecnie trwają prace nad umacnianiem brzegów Kanału Bydgoskiego / Fot. B.Witkowski / UMB

Dwa lata temu aż 17 tysięcy bydgoszczan wzięło udział w specjalnych konsultacjach, które miały wskazać, czego mieszkańcy najbardziej pragną. Okazało się, że chcą przede wszystkim żyć w mieście, które ma piękne bulwary nad Brdą i odnowiony kanał. Te dwie inwestycje znalazły się na podium priorytetów bydgoszczan.

W okresie międzywojennym Kanał Bydgoski był nie tylko drogą wodną dla tysięcy barek. Planty nad kanałem to wówczas miejsce wypoczynku mieszkańców miasta, zabawy i rekreacji. Trzecie miejsce dla miejskich planów rewitalizacji kanału w społecznych konsultacjach nt. inwestycji to znak, że bydgoszczanie tęsknią do powrotu czasów, kiedy planty wzdłuż jego brzegów były chlubą miasta.

  Wiedząc jak ważna dla bydgoszczan jest rewitalizacja tego unikatowego terenu, mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów, rozpoczęliśmy szereg miejskich inwestycji, które przywrócą świetność brzegom kanału. W osiągnięciu tego celu pomoże również całościowa koncepcja i nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nad którym rozpoczynamy prace. Zależy nam na wprowadzaniu nowych funkcji oczekiwanych przez bydgoszczan przy zachowaniu istniejącej zieleni i dosadzeniu jeszcze większej liczby drzew i krzewów – podkreśla zastępca prezydenta miasta, Michał Sztybel.

Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego

Dwa miesiące temu miasto podpisało umowę na przygotowanie całościowej koncepcji rewitalizacji terenów wokół Kanału Bydgoskiego. Powstaje po to, by wszystkie kolejne inwestycje w przemyślany sposób wzbogacały potencjał tej części Bydgoszczy. Ważnym elementem opracowania będzie też wytyczenie spójnego ciągu rowerowego. Opracowanie projektantów ułatwi też mieszkańcom zgłaszanie nowych zadań do realizacji w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Kilka ostatnich lat to już szereg zrealizowanych projektów związanych z rewitalizacją i odnowieniem terenów wzdłuż Kanału Bydgoskiego. Wśród nich m.in. budowa nowych ścieżek pieszo-rowerowych na Okolu i Wilczaku, nowa siedziba Muzeum Kanału Bydgoskiego i Centrum Społecznego, sadzenie drzew i krzewów, nowy plac zabaw, wybieg dla psów, ścieżki zdrowia, modernizacja boiska „Gwiazdy” i przebudowa kładki przez śluzę przy Czarnej Drodze.

Część z nich wybrali mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski. Na wszystkie  inwestycje realizowane nad Kanałem Bydgoskim w tym roku miasto wydało około 10 mln zł.

Obecnie spacerujący nad kanałem widzą nową, drewnianą palisadę. Trwają prace przy umocnieniu prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego od strony Wilczaka. Linię brzegową stabilizują drewniane kołki oraz kruszywo. Ta bariera zabezpieczy brzeg przed podmywaniem i ograniczy wypłycanie kanału. Prace kosztują ponad 640 tysięcy złotych.

Trwa również budowa kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych. Pomiędzy Flisami i Osową Górą powstaje droga pieszo-rowerowa o długości około 500 metrów – od parku (na wysokości ul. Wodnej) do ul. Mińskiej (na wysokości posesji nr 90). Z kolei po stronie Miedzynia powstaje ponad 700-metrowy odcinek ścieżki pomiędzy ulicami Krośnieńską i Plażową. Inwestycja obejmuje również miejsca wypoczynku i rekreacji m.in. montaż małej architektury, sadzenie krzewów, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej. Trasa została wytyczona w taki sposób, by w minimalnym stopniu ingerować w rosnące tam drzewa. Inwestycja została połączona z sadzeniem nad brzegami Kanału Bydgoskiego ponad 100 nowych drzew (lip, brzóz, jabłoni, śliw, ozdobnych) oraz 250 krzewów (tawuły, berberysy, rokitniki, tarniny). Koszt tych prac  to 1,8 mln zł.

Przypomnijmy też, że w trakcie realizacji jest zadanie polegające na montażu nowych fontann za prawie pół miliona złotych.

Dzieci otrzymają duży plac zabaw na skwerze Sebastiana Malinowskiego na Okolu. Urządzenia będą nawiązywać do otaczającej teren przyrody, roślin znajdujących się nad kanałem. 

W tym roku wyremontowane zostaną wrota trzech śluz na Starym Kanale Bydgoskim. Trwają przygotowania do podpisania umowy  na wykonanie konserwatorskich prac. Pozwolą one na bezpieczne użytkowanie obiektu, który miał ogromny wpływ na rozwój Bydgoszczy. Miasto w budżecie ma na ten cel prawie 3 mln zł oraz pozyskało 860 tysięcy złotych dofinansowania ze środków centralnych. Remont obejmie on wymianę górnych i dolnych wrót w trzech śluzach:

  • nr IV przy ul. Wrocławskiej
  • nr V przy ul. Czarna Droga
  • nr VI przy ul. Bronikowskiego

Udostępnij: Facebook Twitter